Schimbarea cărții de identitate după divorț

Termenul de schimbare a cărții de identitate după divorț este de 15 zile de la data:

  • eliberării certificatului de divorț de către notarul public sau
  • de la data rămânerii definitive a sentinței de divorț.

Acest termen este reglementat de art. 19 alin. 2) lit. b) din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Schimbarea cărții de identitate după divorț este obligatorie dacă, în urma desfacerii căsătoriei:

  • s-a modificat numele (de exemplu, când soția nu păstrează numele soțului și revine la numele avut înainte de căsătorie);
  • s-a schimbat domiciliul (de exemplu, dacă unul dintre soți nu mai locuiește la aceeași adresă);

Încălcarea termenului de 15 zile în care se poate schimba cartea de identitate reprezintă contravenție sancționată cu amendă între 40 și 80 de lei în baza art. 43 lit. b) din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Schimbarea cărții de identitate se solicită la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

Ana-Maria Alexandru

e-mail: amalexandru@outlook.com

Share:

More Posts

Telefonul Copilului în România: 119

Este destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului Este gratuit si disponibil non-stop Apelurile care semnalează diferite